arrow
arrow

Kontakt

LJbilje d.o.o Ljubinje

Crnogorski put bb, Ljubinje, Hercegovina - BIH

Tel +387 59 621 598;
+381 11 23 10 771
Mobilni: +387 65 681 953, 

rico.prodaja@gmail.com
ljbiljeljubinje@gmail.com

1000 знакова

Novo

   Facebook

Tehnološka inovacija 2008 god.

Novo

114,16 RSD Po jedinici Zečiji trn korjen
148,40 RSD Po jedinici Vranilova trava
148,40 RSD Po jedinici Valerijana korjen
114,16 RSD Po jedinici Orah list
136,99 RSD Po jedinici Čaj od lista koprive

01Lavanda (Lavandula sp.) fam. Lamiaceae je od davnina poznata aromatična biljka koja se koristi u narodnoj medicini, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. Posljednjih godina interes tržišta za ovom biljnom vrstom u stalnom je porastu pa je plantažno gajenje lavande u ekspanziji u mnogim zemljama.

Zbog svojih karakteristika lavanda ima višestruku namjenu:

lavanda je višegodišnja (15 -20 god.), kserofitna, žbunasta biljka iz porodice usnatica;

osim u mediteranskom području lavanda se uspješno uzgaja i u kontinentalnim krajevima, na nadmorskoj visini do 1200 m (u Francuskoj do 1500m);

neki proizvođači preporučuju gajenje lavande na visini između 700-1200 m;

  • može podnijeti niske temperature i mrazeve bez oštećenja do -30C;
  • za plantažno gajenje lavanda se sadi u redove na rastojanju 80-100 cm sa razmakom između biljaka 60-80 cm, za 1ha potrebno je 10.000-20.000 kom;
  • sadnja biljaka obavlja se u redovima, po mogućnosti u smjeru sjever-jug;
  • jesenja sadnja ima mnogo prednosti u odnosu na proljećnu, primanje sadnica zasađenih u jesen daleko je bolje, a osim toga biljke se već u prvoj godini jače razvijaju i daju izvesnu količinu cvasti, pošto do proljeća prebole povrede nastale prilikom sadnje;
  • jesenju sadnju treba obaviti krajem oktobra ili u novembru, zavisi od vremenskih i drugih uslova, a ako se vrši u proleće, treba saditi što je moguće ranije, u februaru ili martu, a najkasnije do početka aprila;
  • vegetacija počinje već pri temperaturi vazduha od 9 C;
  • moćan korjenov sistem, otpornost prema niskim temperaturama i suši, omogućuje da se lavanda uspješno koristi u zaštiti zemljišta od erozije.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE LAVANDE

POGLEDAJTE FILM O LJEKOVITOM BILJU 

 

zalfija
zalfija
media-share-0.02.01.cf5ec9a7776729695cc3f79fac9bc77d9d5610c204afb4765c2d41ba5ed75db9-Picture
media-share-0.02.01.cf5ec9a7776729695cc3f79fac9bc77d9d5610c204afb4765c2d41ba5ed75db9-Picture
media-share-0-02-01-6445b5fbfd37ac216387f4dffdbd2c3819e101be5afdb1a686a1d57210bfdec8-Picture
media-share-0-02-01-6445b5fbfd37ac216387f4dffdbd2c3819e101be5afdb1a686a1d57210bfdec8-Picture
media-share-0.02.01.baad3b1bc5e3e2c8ac91048957a43066e30820fde9f4bad9346fc925e8e04ce5-Picture
media-share-0.02.01.baad3b1bc5e3e2c8ac91048957a43066e30820fde9f4bad9346fc925e8e04ce5-Picture
zalfija
zalfija
zalfija
zalfija
vrijesak-250x250
vrijesak-250x250
media-share-0.02.01.c4757ee726e0b5986508a2afba018bf306708ccacbfe16046c8464748c43f82c-Picture
media-share-0.02.01.c4757ee726e0b5986508a2afba018bf306708ccacbfe16046c8464748c43f82c-Picture
zalfija
zalfija