arrow
arrow

Kontakt

LJbilje d.o.o Ljubinje

Crnogorski put bb, Ljubinje, Hercegovina - BIH

Tel +387 59 621 598;
+381 11 23 10 771
Mobilni: +387 65 681 953, 

rico.prodaja@gmail.com
ljbiljeljubinje@gmail.com

1000 знакова

Novo

   Facebook

Tehnološka inovacija 2008 god.

Novo

114,16 RSD Po jedinici Zečiji trn korjen
148,40 RSD Po jedinici Vranilova trava
148,40 RSD Po jedinici Valerijana korjen
114,16 RSD Po jedinici Orah list
136,99 RSD Po jedinici Čaj od lista koprive

PONUDA USLUGA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE,
EKOLOGIJE, TURIZMA I MENADŽMENTA

I USLUGE IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

a) IZRADA STRATEGIJA:

- razvoja poljoprivrede opštine, regije,
- ruralnog razvoja opštine,
- lokalnog ekonomskog razvoja opštine, regije.

b) IZRADA PROJEKATA:

- lekovito bilje-plantažna proizvodnja,
- voćarstvo - jagodasto, jabučasto, koštičavo i šumsko voće,
- vinogradarstvo,
- staklenička proizvodnja povrća i cveća,
- šampinjoni i šiitaka,
- stočarstvo - ovčarstvo, kozarstvo, svinjogojstvo, živinarstvo,
- pčelarstvo,
- ribarstvo,
- mini farme divljači,
- mini prerađivački kapaciteti za preradu - mini mlekare, mini klanice, prerada voća i dr.
- i drugi projekti po zahtevu naručioca.c) EDUKACIJE I SEMINARI:

- metode organske biljne proizvodnje i sakupljanja šumskih plodova i lekovitog bilja kao 
proizvoda organske poljoprivrede;
- plantažiranje lekovitog bilja, plasman i rentabilnost,
- rasadnička i plastenička proizvodnja povrća i cveća,
- problematika zaštite i rezidbe voća,
- problematika kalemljenja voća.II USLUGE IZ OBLASTI EKOLOGIJE

a) PROJEKTI- projekat reciklaže PET ambalaže,
- projekat proizvodnje energetskih peleta od biomase,
- projekat proizvodnje organskog đubriva u granulama,
- projekat rekultivacije deponija i rudnika,
- projekat otpadnih voda,
- projekat dekoracije i vanjskog uređenja,
- projekat "Zasadimo lavandu, izvadimo ambroziju",
- ostali projekti iz oblasti ekologije, po zahtevu naručioca.b) EDUKACIJE I SEMINARI

- rekultivacija komunalnih deponija,
- farme u funkciji ekologije,
- obnovljivi izvori energije u funkciji ekologije.III USLUGE IZ OBLASTI TURIZMA

a) Projekti, studije, elaborati, po zahtevu naručioca,
b) Strategija razvoja turizma opštine, regije,
c) Edukacije i seminari:

- Seoski turizam,
- Privatni smeštaj,
- Kategorizacija privatnog smeštaja i seoskih turističkih domaćinstava.IV KONSULTANTSKE USLUGE PRI UVOĐENJU I SRETIFIKACIJI SISTEMA 
MENADŽMENTA
- kvalitetom prema standardu ISO 9001,
- zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001,
- zdravljem i bezbednošću na radu prema OHSAS 18001,
- bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000,
- sertifikacija HACCP sistema prema zahtevima Codex Alimentarius-a.V EDUKACIJE I SEMINARI za uvođenje GLOBAL GAP standarda u primarnoj 
proizvodnji

media-share-0-02-01-6445b5fbfd37ac216387f4dffdbd2c3819e101be5afdb1a686a1d57210bfdec8-Picture
media-share-0-02-01-6445b5fbfd37ac216387f4dffdbd2c3819e101be5afdb1a686a1d57210bfdec8-Picture
zalfija
zalfija
media-share-0.02.01.c4757ee726e0b5986508a2afba018bf306708ccacbfe16046c8464748c43f82c-Picture
media-share-0.02.01.c4757ee726e0b5986508a2afba018bf306708ccacbfe16046c8464748c43f82c-Picture
vrijesak-250x250
vrijesak-250x250
zalfija
zalfija
zalfija
zalfija
media-share-0.02.01.baad3b1bc5e3e2c8ac91048957a43066e30820fde9f4bad9346fc925e8e04ce5-Picture
media-share-0.02.01.baad3b1bc5e3e2c8ac91048957a43066e30820fde9f4bad9346fc925e8e04ce5-Picture
media-share-0.02.01.cf5ec9a7776729695cc3f79fac9bc77d9d5610c204afb4765c2d41ba5ed75db9-Picture
media-share-0.02.01.cf5ec9a7776729695cc3f79fac9bc77d9d5610c204afb4765c2d41ba5ed75db9-Picture
zalfija
zalfija